Начало
Правни услуги
Професионален опит
Тарифа
On-line консултации
Контакт
Завършила съм Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1995.
От 1996 до 1997г. - съдебен кандидат в СГС. Същата година придобих юридическа правоспособност.
Вписана съм като адвокат в регистъра на Софийска адвокатска колегия с Протокол №18/14.10.1997г. на Съвета на САК.
Практикувам предимно в гражданскоправната сфера - трудовоправни спорове, разводи, делби, договори, облигационни отношения, регистрация и преобразуване на фирми и др.
При необходимост, с оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътруднича с колеги - специалисти в съответната област, което осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.
гр. София,

ул. "Антим I" № 40
ет. 1, ап. 1

тел: 02/ 483 37 93,

м-тел: 0888 450 830,
глобул: 0898 629 712,

info@advokat-mihova.com
 
design&support: www.need.bg